Alechia Academy Award

Alechia, de alumnivereniging van Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie,  reikt een prijs uit van € 2.500 uit voor de beste masterthesis, onder de naam “Alechia Academy Award”. Deze prijs zal uitgereikt worden op de proclamatie van de eerste zittijd.

Studenten die een masterthesis indienen waarin ze “bijdragen aan de uitstraling van en kennis over Antwerpen” zullen in aanmerking komen voor deze award.  Dit thema kan ruim geïnterpreteerd worden: economisch, internationale karakter, wereldhaven, diamant, logistiek, mode, enz..  

De winnende thesis zal voorgesteld worden in Alechia-Post samen met de promotor.

Reglement Prijs Alechia Academy Award Masterthesis FBE

De Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie reikt jaarlijks één prijs van € 2.500 uit voor de beste masterthesis die bijdraagt aan de uitstraling van en kennis over Antwerpen, onder de naam “Alechia Academy Award”.

Deelnemers:

Om te kunnen deelnemen moeten volgende voorwaarden vervuld zijn:

Men moet

- afstuderen als masterstudent van de Faculteit BE Universiteit Antwerpen, in het programma TEW Economisch Beleid, TEW Bedrijfskunde, AES Business Economics, AES Economic Policy, Handelsingenieur in de beleidsinformatica.

- een masterthesis binnen deze programma’s indienen in de eerste zittijd van het academiejaar en minstens een grote onderscheiding behalen op deze masterthesis;

- zich kandidaat gesteld hebben door het indienen van een korte samenvatting (in de taal van het gevolgde programma) van max. 1000 woorden waarin de masterthesis bevattelijk voorgesteld wordt. De deadline voor de kandidaatstelling d.m.v. het indienen van de samenvatting is 30 november.

Criteria:

De jury beoordeelt de masterproeven op basis van volgende criteria om de prijs al dan niet uit te reiken:

- wetenschappelijke kwaliteit van de masterthesis;

- academisch taalgebruik in het artikel;

- bijdrage aan de uitstraling van en kennis over Antwerpen;

- nieuwswaarde van de bevindingen.

Optioneel kan de jury een mondelinge verdediging organiseren.

Bekendmaking en uitreiking van de prijs:

- de deelnemers aan de prijs zullen per mail op de hoogte gesteld worden van de ontvangst van indiening van de kandidaatstelling en nadien ook van de beslissing van de jury;

- een korte samenvatting van de masterproef zal in Alechia-Post, het magazine van Alechia, gepubliceerd worden;

- de prijs zal uitgereikt worden tijdens de proclamatie van de eerste zittijd. Er wordt verwacht dat u persoonlijk aanwezig bent om de prijs in ontvangst te nemen.

- de winnaar van de master thesisprijs Alechia Academy Award ontvangt een bedrag van €2500.

Fonds Alechia Academy Award

In 1852 werden zowel de Rijkshandelshogeschool en de Sint-Ignatius Handlelshogeschool opgericht, de uiteindelijke voorlopers van de Universiteit Antwerpen. Tot 1933 bleef de officiële voertaal op beide instellingen het Frans, pas vanaf dat jaar werden de eerste Nederlandstalige afdelingen opgericht. Vanaf 1965 werden alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen verplicht nog enkel in het Nederlands te onderrichten. In 1968 promoveerden dan ook de laatste studenten van de Franstalige afdeling.

Waarom deze korte heropfrissing van de geschiedenis? Omdat Alechia dankzij de "Cercle", de kring van de oudstudenten van de Franstalige afdeling van de Rijkshandelshogeschool Antwerpen, deze Alechia Academy Award kan uitreiken. De "Cercle" heeft bij haar ontbinding haar fondsen overgemaakt aan Alechia die deze enkel zal gebruiken voor het uitreiken van de Award. Het was met name de laatste voorzitter van de "Cercle" Robert Béroudiaux die op de Algemene Vergadering van Alechia op 23 maart 2019 de cheque overhandigde.