Alechia Academy Award

Alechia Academy Award Fonds

In 1852 werden zowel de Rijkshandelshogeschool en de Sint-Ignatius Handlelshogeschool opgericht, de uiteindelijke voorlopers van de Universiteit Antwerpen. Tot 1933 bleef de officiële voertaal op beide instellingen het Frans, pas vanaf dat jaar werden de eerste Nederlandstalige afdelingen opgericht. Vanaf 1965 werden alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen verplicht nog enkel in het Nederlands te onderrichten. In 1968 promoveerden dan ook de laatste studenten van de Franstalige afdeling.

Waarom deze korte heropfrissing van de geschiedenis? Omdat Alechia dankzij de "Cercle", de kring van de oudstudenten van de Franstalige afdeling van de Rijkshandelshogeschool Antwerpen, deze Alechia Academy Award kan uitreiken. De "Cercle" heeft bij haar ontbinding haar fondsen overgemaakt aan Alechia die deze enkel zal gebruiken voor het uitreiken van de Award. Het was met name de laatste voorzitter van de "Cercle" Robert Béroudiaux die op de Algemene Vergadering van Alechia op 23 maart 2019 de cheque overhandigde.

Criteria voor het uitreiken van de prijs

Mogelijkheid 01: Business Case

Student zijn van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie  van de Universiteit Antwerpen, in het programma TEW Economisch Beleid, TEW Bedrijfskunde, AES Business Economics, AES Economic Policy, Handelsingenieur in de beleidsinformatica.

Kennis en kunde in de praktijk toepassen in een business case en zo een probleem of uitdaging in een reële bedrijfscontext op een unieke manier oplossen.

Mogelijkheid 02: Masterthesis

Masterstudent zijn van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie  van de Universiteit Antwerpen, in het programma TEW Economisch Beleid, TEW Bedrijfskunde, AES Business Economics, AES Economic Policy, Handelsingenieur in de beleidsinformatica.

Een masterthesis binnen deze programma’s indienen in de eerste zittijd van het academiejaar en minstens een grote onderscheiding behalen op deze masterthesis en zich kandidaat stellen door het indienen van een korte samenvatting (in de taal van het gevolgde programma) van max. 1000 woorden waarin de masterthesis bevattelijk voorgesteld wordt.