Over ons


Alechia
werd opgericht door NSK-Alumni en Wikingsalumni. Dit gebeurde in samenwerking met de toenmalige Faculteit TEW (nu Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie (FBE)) van de Universiteit Antwerpen.

Alechia zal de algemene waarden van de oprichtende verenigingen koesteren en hun jarenlange werking verderzetten. Wij waarborgen de continuïteit van de huidige succesvolle activiteiten en voorzien in een uitgebreide agenda met nieuwe initiatieven.

Als lid van Alechia kan u op heel wat voordelen rekenen!

 

De Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie van de Universiteit Antwerpen heeft meer dan 20.000 alumni die tewerkgesteld zijn in meer dan 5.000 ondernemingen en instellingen. Een aantal onder hen bekleedt een vooraanstaande positie in het economische, culturele, sociale en politieke leven.

ALECHIA wil het studentvriendelijke en onderwijsgedreven karakter versterken van de Universiteit Antwerpen in het algemeen en van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie in het bijzonder. Op die manier wil zij bijdragen tot de uitstraling in de buitenwereld en tot de verdere groei van de Universiteit Antwerpen. Ook wil zij de solidariteit en de vriendschapsbanden bevorderen onder haar leden door informatie te verspreiden en allerlei bijeenkomsten te organiseren. Op die manier wil Alechia de samenwerking versterken tussen de faculteit en de universiteit enerzijds, en haar leden anderzijds.

ALECHIA wil haar leden helpen bij de start en de uitbouw van hun professionele carrière. Verder wil Alechia:

Contacten tussen haar leden stimuleren.

Haar leden betrekken bij belangrijke beslissingen en activiteiten van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie (curriculumherzieningen, accreditatie, initiatieven van permanente vorming, opzetten van leerstoelen, onderzoeksprogramma's, bedrijfsbezoeken, seminaries).

Een gevoel van betrokkenheid realiseren bij het reilen en zeilen van de FBE en de Universiteit Antwerpen.

Tenslotte wenst Alechia de waarden uit te dragen die de Universiteit Antwerpen hoog in het vaandel voert als daar zijn actief pluralisme, tolerantie, aandacht voor de minderbedeelden, aandacht voor het multiculturele, objectiviteit, permanente kwaliteitsbewaking.


De volgende mensen kan u contacteren omtrent de werking van Alechia:

Raad van bestuur

Voorzitter:
Peter Clemens, Schorpioenlaan 3, 2960 Sint-Job-in't-Goor, +32 3 636 08 22

Dagelijks Bestuurder / Penningmeester:
Patrick d'Haens, Liersesteenweg 100, 2520 Ranst-Emblem, +32 3 480 93 56

Bestuurder-Secretaris:
Ken Geeraerts, Adhemar Borinstraat 54, 2070 Zwijndrecht, + 32 496 04 38 00

Bestuurder Activiteiten:
Kenny Willems, Hoeve-ter-Bekelaan 25, 2550 Waarloos, +32 3 448 28 96

Bestuurder Website:
Kristof De Smedt, Verenigde Natieslaan 316, 2660 Hoboken, +32 479 90 25 65

Bestuurder Sponsoring:
Patrick Van de Wauwer, Kortvoortbaan 44, 2970 Schilde, +32 3 384 37 72

Bestuurder:
Katrien Maervoet, Emiel Van Hammestraat 20, 2570 Duffel, +32 485 60 41 54

Bestuurder:
Ruben Taelman, Galgewegel 26, 8790 Waregem, +32 477 49 52 37

Bestuurder:
Maarten Stoffelen, maarten.stoffelen@outlook.com

Secretariaat

De maatschappelijke zetel van Alechia vzw is gevestigd op de Stadscampus: Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen.

Ons secretariaat vindt u terug op: Liersesteenweg 96, 2520 Ranst-Emblem, 03/488.04.98 - Fax 03/489.22.76 - info@alechia.be

Info

ALECHIA VZW
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Ond. Nr. BE0 865 336 208

ALECHIA EVENTS VZW
P/A Liersesteenweg 96
2520 Ranst-Emblem
Ond. Nr. BE0 895 648 510