Universiteit Antwerpen

De Universiteit Antwerpen is een jonge, dynamische en toekomstgerichte universiteit. Ze integreert de troeven van haar historische wortels in haar ambitie positief bij te dragen aan de samenleving.

De Universiteit Antwerpen ontwikkelt, ontsluit en verspreidt wetenschappelijke kennis door onderzoek, onderwijs en dienstverlening in een geest van academische vrijheid en verantwoordelijkheid.

De Universiteit Antwerpen is actief pluralistisch. Vanuit die geest stimuleert ze kritisch onderzoek en onderwijs, reflectie en debat over wetenschappelijke, maatschappelijke, levensbeschouwelijke en ethische vragen.

De Universiteit Antwerpen verricht creatief en innovatief wetenschappelijk onderzoek dat streeft naar internationale excellentie. Ze stimuleert zowel het fundamenteel als het toegepast onderzoek en de valorisatie daarvan.

De Universiteit Antwerpen biedt internationaal geaccrediteerd academisch onderwijs aan, dat verweven is met wetenschappelijk onderzoek. Ze richt zich op het ontwikkelen en integreren van kennis, vaardigheden en attitudes die haar studenten voorbereiden op het opnemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De Universiteit Antwerpen stimuleert het maatschappelijk debat en hecht groot belang aan de dienstverlening van haar personeel en studenten aan de samenleving.

De Universiteit Antwerpen is actief in een mondiale samenleving. Ze stimuleert de internationale oriëntatie van haar studenten en personeelsleden.

De Universiteit Antwerpen zet zich in voor de vooruitgang van haar stad en regio. Samen met de leden van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen neemt ze verantwoordelijkheid op voor het hoger onderwijs in de Antwerpse regio.

De Universiteit Antwerpen is gehecht aan haar nauwe, historische banden met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en de Antwerp Management School. Ze ambieert constructieve samenwerking op het vlak van onderzoek, onderwijs en dienstverlening. Ook deelt de Universiteit haar expertise met overheden en partners uit de private sector.

De Universiteit Antwerpen biedt ruimte aan diversiteit en geeft gelijke kansen en maximale ontplooiingsmogelijkheden aan haar personeelsleden en studenten.

De Universiteit Antwerpen draagt zorg voor de kwaliteit (onderwijs - onderzoek) en de duurzaamheid van haar activiteiten. Ze handelt in de omgang met haar studentenpersoneelsleden en andere belanghebbenden constructief, respectvol en met een open geest.

Contact

Studentenadministratie Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie

HELPDESK
Heb je als student vragen over examenroosters, collegeroosters, studieprogramma’s, vrijstellingen…?
Heel wat antwoorden op vaak gestelde vragen staan gebundeld in de FBE Helpdesk.
Staat jouw vraag toch niet in de lijst? Dan kan je ook zelf een vraag posten via de helpdesk.
De faculteitsmedewerkers antwoorden zo snel mogelijk.

ADRES
Stadscampus
Gebouw A, A.003
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel.  +32 3 265 40 04