Privacyverklaring

1. Algemeen

In deze privacy policy geven wij graag alle info over hoe Alechia VZW, ondernemingsnummer 0865 336 208, zal omgaan met uw persoonsgegevens.  Door de keuze te maken om in contact te blijven met Alechia, verklaart u dat u deze privacy policy heeft gelezen en hiermee instemt. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken via info@alechia.be

Aangezien wij er alles aan doen om uw privacy te waarborgen, houdt Alechia VZW zich aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. Dit houdt voornamelijk in dat wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) houden.

Dat wil zeggen dat:
-  Alle gegevens enkel worden gebruikt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Er zullen ook
niet meer gegevens gebruikt worden dan nodig.
-  Er altijd gevraagd wordt om uitdrukkelijke toestemming voor het gebruiken van uw gegevens.
-  Er passende maatregelen zijn genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens.
-  Gegevens nooit zomaar aan derde worden verstrekt, dit wordt verder uitgegeven in ‘x.verstrekking aan derden’.
-  Iedereen altijd zijn gegevens kan opvragen, aanpassen en vragen tot verwijderen. Dit aanpassen kan je als lid ook
zelf op de pagina ‘Mijn profiel’ (https://alechia.community/nl/my-account)

Indien u na het lezen van deze verklaring vragen heeft kan u altijd contact opnemen via het e-mailadres: info@alechia.be

De privacy policy werd laatst bijgewerkt op 24/06/2022


2. Verwerking van uw gegevens binnen Alechia VZW.

2.1 Welke gegevens

Bij uw inschrijving als lid van Ekonomika vragen wij volgenden gegevens op:

Voornaam
Naam
Geboortedatum
Gender
Afstudeerjaar
Basisiopleiding
Orïentatie
Richting
Lid van welke studentenvereniging
Adres
e-mailadres
Mobiel nummer
Externe linken (LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, Vimeo, Skype)
Naam Partner
Beroepsgegevens
Interesses

2.2 Waarom

Uw gegevens worden door Alechia VZW verwerkt voor de volgende doeleinden:
- Om te kunnen deelnemen of mee te werken aan de activiteiten van Alechia VZW
- Het versturen van nieuwsbrieven, Alechia Post, informatie en uitnodigingen.

2.3 Door wie

Uw gegevens worden verwerkt door de volgende personen:
- Bestuursleden van Alechia VZW
- Vrijwilligers van de vereniging

Natuurlijk belanden uw gegevens nooit bij meer mensen dan nodig.

2.4 Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden volledig volgens de normen van GDPR beheerd.Je kan je gegevens dus zelf beheren of laten verwijderen via de website www.alechia.community Wij delen uwpersoonsgegevens niet met derden en worden enkel gebruikt voor de werking van Alechia VZW


3. Uw rechten omtrent uw gegevens

U hebt op elk moment het recht om op te vragen welke gegevens wij van u bezitten, deze aan te passen of volledig te laten verwijderen. Dit kan allemaal via het e-mailadres: info@alechia.be. Indien de wijzigingen enkel zijn omtrent het corrigeren van persoonsgegevens die u hebt doorgegeven om lid te worden kan u dit ook via uw profiel op de website.Via het e-mailadres info@alechia kan u ook altijd uw bezwaren uiten over hoe en door wie de gegevens verwerkt mogen worden.Verder heeft u het recht om ons te vragen de gegevens over te dragen aan u of aan een door u aangewezen partij.


4. Cookies

Op onze website wordt ook gebruik gemaakt van cookies om uw gebruik te kunnen analyseren. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen die bepaalde informatie bevatten (oa persoonsgegevens). Deze cookies worden automatisch aanvaardt na het aanklikken van de checkbox aan het begin van uw bezoek.Deze kan u weigeren via uw browserinstellingen (voor de meeste browsers kan u info vinden op deze site:www.aboutcookies.org), u kan ook altijd de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.


5. Contactgegevens

Maatschappelijke zetel
Alechia vzw
Stadscampus:
Prinsstraat 13,
2000 Antwerpen

Secretariaat
Liersesteenweg 96,
2520 Ranst-Emblem
Tel. 03/488.04.98
info@alechia.be